Witaj, nieznajomy!
Łączna ilość opcodów: 1758
Opisane opcody: 463

01B4: set_player $PLAYER_CHAR can_move 1

Opcode:
01B4: set_player $PLAYER_CHAR can_move 1
Skrócony opcode:
Player.CanMove($PLAYER_CHAR, true)
Liczba parametrów:
2
Opis:
Włącza lub wyłącza możliwość poruszania się gracza. Jeśli wartość zostanie ustawiona na "0", to gracz nie będzie mógł się przemieszczać, ani poruszać kamerą.
Opis parametrów:
$PLAYER_CHAR - Zmienna gracza (uchwyt gracza).
1 - Przyjmuje dwie wartości. "1" umożliwia graczowi poruszanie się, a "0" uniemożliwia ruch w grze.
Created & Powered by MakG
Wszelkie prawa zastrzeżone