Witaj, nieznajomy!
Łączna ilość opcodów: 1758
Opisane opcody: 463

015F: set_camera_position 664.9277 -479.6112 16.1668 rotation 0.0 0.0 0.0

Opcode:
015F: set_camera_position 664.9277 -479.6112 16.1668 rotation 0.0 0.0 0.0
Skrócony opcode:
Camera.SetPosition(664.9277, -479.6112, 16.1668, 0.0, 0.0, 0.0)
Liczba parametrów:
6
Opis:
Ustawia pozycję kamery i jej rotację. Rotacja Z to obrót w poziomie.
Opis parametrów:
664.9277 -479.6112 16.1668 - Współrzędne X Y Z kamery
0.0 0.0 0.0 - Rotacja (obrót) kamery
Created & Powered by MakG
Wszelkie prawa zastrzeżone