Strona główna
Witaj, nieznajomy!

Szablon misji (Custom Mission)

Przed rozpoczęciem tworzenia misji, warto sobie ustalić pewien szablon. Proponowany przeze mnie poniżej został użyty w każdej misji z oryginalnego GTA San Andreas. Do dzieła.

Kod:
{$CLEO .cm}

:Mission
0050: gosub @Mission_Start
if
 
0112: wasted_or_busted
then
 0050: gosub @Mission_Failed
end
0050: gosub @Mission_Cleanup
end_thread


:Mission_Start
thread 
'MISSION'
$ONMISSION = 1
// kod całej misji

return

:Mission_Cleanup
// procedura kończenia misji

00D8: mission_cleanup
$ONMISSION = 0
return

:Mission_Failed
// procedura w przypadku porażki

return

:Mission_Passed
// procedura w przypadku powodzenia (opcjonalna)

return


Cały skrypt działa w procedurze "Mission", a do pozostałych: "Mission_Cleanup", "Mission_Failed", "Mission_Passed" tylko się odwołujemy poprzez instrukcję gosub.


Teraz podstawowe pytanie: jak to działa? Otóż, kiedy zmienna globalna $ONMISSION ma wartość 1, silnik skryptowy GTA San Andreas automatycznie wykonuje sprawdzenie "w tle", czy gracz zginął lub został złapany przez policję. Jeśli którakolwiek z tych sytuacji będzie miała miejsce, to zostanie wywołana instrukcja return. To wszystko dzieje się poza naszą kontrolą, dlatego trzeba stworzyć szablon dostosowując się do podanego zachowania.


Takie automatyczne działanie silnika skryptowego zwalnia nas z ciągłego sprawdzania, czy gracz zginął bądź został aresztowany, gdyż jeśli to nastąpi, skrypt od razu przejdzie do naszego warunku if. Jeśli skrypt wyjdzie z procedury "Mission Start" bez naszej wiedzy (opisane wcześniej zachowanie), będzie to oznaczało tylko jedno - gracz zginął lub został złapany przez policję. Właśnie dlatego warunek wasted_or_busted możemy sprawdzać tylko raz.


Możemy jeszcze sami wyjść z procedury "Mission_Start" instrukcją "return", co będzie jednoznaczne z zakończeniem misji. W takim przypadku, warunek if będzie fałszywy (jeśli gracz by zginął, to procedura zostałaby opuszczana już wcześniej) i skrypt przejdzie do kolejnej procedury - "Mission_Cleanup", w której wykonujemy wszystkie niezbędne czynności przed wyjściem z całej misji (usuwanie obiektów itd.).


Do procedur "Mission_Failed" i "Mission_Passed" odwołujemy się tylko w kodzie "Mission_Start". Wiadomo kiedy - w przypadku nieudanej misji - do Mission_Failed, a gdy gracz ukończy misję - do Mission_Passed.


Mam nadzieję, że objaśniłem to w przejrzysty sposób. Jeśli nie rozumiesz jakiejkolwiek części, zapytaj na naszym forum. Poniżej znajduje się pełny przykład, razem z mini-misją, aby lepiej przybliżyć Wam takie działanie:Kod:
{$CLEO .cm}
0050: gosub @Mission_Start
if
 
0112: wasted_or_busted
then
 0050: gosub @Mission_Failed
end
0050: gosub @Mission_Cleanup
end_thread


:Mission_Start
thread 
'SZABLON'
$ONMISSION = 1

Model.Load(#VMAFF1)
Model.Load(#M4)

// Ten fragment kodu będzie wykonywany w pętli tak długo, aż modele

// #VMAFF1 oraz #M4 zostaną załadowane

while 
true
 if 
or
   not 
Model.Available(#VMAFF1)
   not 
Model.Available(#M4)
 jf 
break
 wait 
0
end

04BB: select_interior 0
0860: link_actor $PLAYER_ACTOR to_interior 0

00A1: put_actor $PLAYER_ACTOR at 2515.0403 -1718.5321 18.5821

009A: 1@ = create_actor_pedtype 4 model 124 at 2497.625 -1718.5383 18.5821
 01B2: give_actor 1@ weapon 31 ammo 300
 01B9: set_actor 1@ armed_weapon_to 31
 0350: set_actor 1@ maintain_position_when_attacked 1

05E2: AS_actor 1@ kill_actor $PLAYER_ACTOR
0187: 2@ = create_marker_above_actor 1@

while 
not Actor.Dead(1@)
 wait 
0
end

gosub @Mission_Passed
return


:Mission_Cleanup
Model.Destroy(#VMAFF1)
Model.Destroy(#M4)
009B: destroy_actor 1@
0164: disable_marker 2@
00D8: mission_cleanup
$ONMISSION = 0
return

:Mission_Failed
00BA: show_text_styled GXT 'M_FAIL' time 5000 style 1
return

:Mission_Passed
01E3: show_text_1number_styled GXT 'M_PASS' number 5000 time 5000 style 1
0109: player $PLAYER_CHAR money += 5000
0394: play_music 1
return


Skrypt *.cm nie wczyta się automatycznie, w przeciwieństwie do *.cs, dlatego trzeba go uruchomić poprzez skrypt *.cs za pomocą opcodu:Kod:
0A94: start_custom_mission "mission"


Zakładając, że nazwa pliku misji to "mission.cm", który znajduje się w katalogu CLEO.Specjalnie podziękowania dla użytkownika Silent, który podzielił się z nami tą metodą na naszym forum.

Dodane przez: MakG
Posting comments to this article is disabled.
Created & Powered by MakG
Wszelkie prawa zastrzeżone